Jak audyt logistyczny pomaga w optymalizacji procesów magazynowych

14 marca 2023
Autor: Aspekt
Czas czytania: 4 minuty

Audyt logistyczny magazynu jest ważną częścią zarządzania logistyką w firmie. To świetny sposób, aby zidentyfikować możliwości poprawy efektywności i wydajności działania magazynu.

Audyt magazynu

Przeprowadzenie audytu logistycznego pozwala na ocenę aktualnego stanu rzeczy i zdiagnozowanie słabych punktów w procesach logistycznych. Do takich procesów zaliczamy m.in. przyjmowanie i wydawanie towarów, składowanie towarów, zarządzanie zapasami, planowanie przepływu materiałów itp.

Dzięki ocenie procesów i procedur wdrożonych przez firmę audyt logistyczny może pomóc firmie lepiej zarządzać aktywami logistycznymi i optymalizować procesy magazynowe.

Co to jest audyt logistyczny?

Audyt polega na dokładnej analizie działań i procesów logistycznych w celu identyfikacji obszarów, które mogą zostać udoskonalone lub poprawione. Jego celem jest zwiększenie wydajności i efektywności systemu logistycznego, redukcja kosztów operacyjnych, poprawa jakości obsługi klienta oraz zwiększenie konkurencyjności firmy. Audyt skupia się na badaniu procesów biznesowych, wykorzystywanych technologiach, infrastrukturze i zasobach ludzkich związanych z logistyką, takich jak przepływ materiałów, składowanie, transport, zarządzanie zapasami, obsługa klienta i inne procesy związane z dostawami.

Audyt logistyczny może być przeprowadzony wewnętrznie przez pracowników firmy lub zewnętrznie przez specjalistyczne firmy konsultingowe, takie jak ASPEKT.

Na czym polega audyt logistyczny?

W trakcie audytu logistycznego przedsiębiorstwa przeprowadza się szczegółową ocenę takich obszarów jak:

 • organizacja pracy magazynu,
 • procesy przyjmowania i wydawania towarów,
 • zarządzanie zapasami i przepływem materiałów,
 • wykorzystanie technologii w magazynie,
 • infrastruktura magazynowa,
 • wykorzystanie zasobów ludzkich,
 • ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy.

W trakcie audytu logistycznego magazynu przeprowadza się także analizę danych dotyczących wydajności, takich jak czas przetwarzania zamówień, poziom zapasów, szybkość realizacji zamówień, czy poziom obsługi klienta. Po jego przeprowadzeniu można opracować plan działań mający na celu usprawnienie procesów magazynowych. Plan ten może obejmować zmiany w organizacji pracy, wykorzystanie nowych technologii, optymalizację procesów biznesowych, inwestycje w infrastrukturę magazynową, a także szkolenia i rozwój personelu.

Etapy audytu logistycznego

Etapów audytu może być wiele, w zależności od specyfiki danej firmy i magazynu oraz celów, które chce się osiągnąć. Niemniej jednak ogólnie można wyróżnić następujące etapy:

 1. Planowanie audytu, czyli określenie celu audytu, zakresu, metod, narzędzi i kryteriów oceny oraz wyznaczenie terminu i zespołu audytowego.
 2. Zbieranie informacji dotyczących działalności magazynu, m.in. dane dotyczące wydajności, kosztów, organizacji pracy, procesów, zasobów ludzkich, wykorzystanych technologii i innych czynników, istotnych dla logistyki magazynowej.
 3. Wywiady z pracownikami magazynu oraz obserwacja, w celu uzyskania pełnego obrazu działalności magazynu.
 4. Identyfikacja obszarów wymagających poprawy na podstawie zebranych informacji i analizy danych. Są to zwykle obszary, w których można zwiększyć wydajność, zmniejszyć koszty lub poprawić jakość usług.
 5. Raport i propozycja rozwiązań naprawczych oraz działań zapobiegawczych.
 6. Przedstawienie wyników audytu przedstawicielom magazynu i kierownictwu firmy, omówienie wyników, rekomendacje i propozycje działań.
 7. Wdrożenie działań naprawczych i zapobiegawczych w oparciu o wyniki audytu i rekomendacje zespołu audytowego.
 8. Monitorowanie i kontrola działań, aby sprawdzić, czy przyniosły one oczekiwane efekty, a także, aby zapobiec powtórzeniu problemów.

Audyt logistyczny jest niezbędny w zarządzaniu procesami logistycznymi, szczególnie w obecnej gospodarce cyfrowej, w której technologie cyfrowe mają coraz większy udział. Trzeba pamiętać, że automatyzacja, robotyzacja i sztuczna inteligencja, coraz bardziej wpływają na procesy logistyczne.

Audyt pozwala ocenić skuteczność istniejących procesów i identyfikować obszary do poprawy. Dzięki temu możliwe jest optymalizowanie procesów, co pomaga firmom zmniejszać koszty i generować oszczędności.

Zastanawiasz się nad przeprowadzeniem audytu logistycznego w Twojej firmie? Sprawdź naszą ofertę i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji i naszego doradztwa.

 • Wybierz dogodną dla siebie datę konsultacji, klikając poniżej przycisk "Zarezerwuj bezpłatną konsultację z ekspertem"
 • Nasi eksperci oddzwonią do Ciebie w wybranym terminie
 • Bezpłatna konsultacja potrwa 15 minut

 

‹ Wróć do listy aktualności

Zebra
Honeywell
Adventech Dlog
Soti
Extreme
ProGlove
Nice label
Datalogic
Printronix Auto ID
51T Charging

Adres korespondencyjny:
ASPEKT Sp. z o.o.
ul. Męczenników Oświęcimia 40, 41-922 Radzionków

tel. 32 388 08 80
zapytania@aspekt.net.pl

Adres rejestrowy:
ASPEKT Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 11/E6
40-082 Katowice

NIP: 6262687188
REGON: 276 465 720
KRS: 0000122442

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy: 272 500,00 PLN

Formularz kontaktowy

Masz pytania lub potrzebujesz wyceny? Wyślij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.